فشرده سازی تصاویر وب سایت

فشرده سازی تصاویر وب سایت

ابزارها و روش های مختلفی برای کم کردن حجم تصاویر وب وجود دارند. شما نیاز دارید تا با فشرده سازی حجم تصاویر، سرعت بارگذاری صفحات وب خود را افزایش دهید. به خصوص اگر تصاویر زیادی برای نمایش در وب سایت خود دارید. با استفاده از این روش حدودا 70% از حجم فایل ها کم شده + بدون افت کیفیت تصویر

1-  Compressor.io

Compressor.io ابزاری برای فشرده سازی حجم تصاویر می باشد. به کمک این ابزار می توانید فایل هایی چون JPEG ، PNG ، GIF ، و SVG به دو روش مختلف “lossless” و “lossy” فشرده سازی کنید.

Compressor-io

2- TinyJPG

TinyJPG ابزاری تحت وب می باشد که برای کاهش/فشرده سازی حجم تصاویر با پسوند JPEG می باشد.

TinyJPG