افزونه امنیتی Cerber Security & Antispam

برای افزایش امنیت وردپرس می توانید از افزونه امنیتی Cerber Security & Antispam استفاده کنید. این افزونه امنیتی وردپرس می تواند جلوی بسیاری از حملات به سایت وردپرس شما را بگیرد.

کلمه سربر در افسانه های یونانی و رومی به معنی سگی با چند کله و دم شبیه به مار و پنجه ای مانند شیر و بسیار وحشی می باشد. هیچکس نمی تواند از این سگ عبور کند. و شما با خرید این افزونه این سگ وحشی را به عنوان گارد سایت خود استخدام می کنید.