فشرده سازی تصاویر وب سایت
فشرده سازی تصاویر وب سایت

کاهش حجم تصاویر وب سایت

ابزارها و روش های مختلفی برای کم کردن حجم تصویر برای استفاده در وبسایت وجود دارند. شما نیاز دارید تا با کاستن از حجم تصویر، سرعت بارگذاری صفحات وب خود را افزایش دهید. به خصوص اگر تصویرهای زیادی برای نمایش در وب سایت خود دارید. با استفاده از این روش حدودا ۷۰% از حجم فایل ها کم شده + بدون افت کیفیت تصویر

۱-  Compressor.io

Compressor.io ابزاری برای کاهش حجم تصویر می باشد. به کمک این ابزار می توانید فایل هایی چون JPEG ، PNG ، GIF ، و SVG به دو روش مختلف “lossless” و “lossy” فشرده سازی کنید.

Compressor-io

۲- TinyJPG

TinyJPG ابزاری تحت وب می باشد که برای کاهش/فشرده سازی حجم تصاویر با پسوند JPEG می باشد.

TinyJPG